Kredyt Ekologiczny


Kredyt Ekologiczny

Wprowadzenie

Program Kredyt Ekologiczny, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), stanowi wsparcie dla polskich przedsiębiorstw, które planują inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program ten jest częścią Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.

Cel programu

Kredyt Ekologiczny ma na celu promowanie działań proekologicznych w sektorze przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie inwestycji, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii i ochrony środowiska. Program oferuje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji, która może pokryć znaczną część kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Zakres finansowania

Program przewiduje finansowanie projektów w formie dotacji, które mogą pokryć od 25% do 80% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji. Ostateczny poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji oraz rodzaju i daty realizacji inwestycji.

Na co można przeznaczyć środki?

Środki z Kredytu Ekologicznego można przeznaczyć na:

 • Modernizację infrastruktury, w tym budynków i linii technologicznych
 • Termomodernizację budynków
 • Wymianę lub modernizację maszyn produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie
 • Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)
 • Modernizację systemów klimatyzacji, wentylacji i chłodzenia
 • Instalację systemów sterowania redukujących pobór energii

Warunki uczestnictwa

Aby skorzystać z programu, przedsiębiorstwa muszą spełniać kilka warunków:

 • Przeprowadzenie audytu energetycznego, który wykaże potrzebę modernizacji i określi listę oraz zakres koniecznych rozwiązań
 • Zdolność kredytowa przedsiębiorstwa, którą zbada bank komercyjny
 • Zabezpieczenie całości kwoty kredytu
 • Wkład własny na pokrycie kosztów kwalifikowanych, który nie może pochodzić ze środków publicznych

Proces aplikacyjny

Proces aplikacyjny składa się z kilku etapów:

 1. Przeprowadzenie audytu energetycznego
 2. Złożenie wniosku do banku komercyjnego o wydanie promesy kredytowej
 3. Złożenie wniosku do BGK o dotację na spłatę części kredytu
 4. Realizacja inwestycji zgodnie z przedstawionym biznesplanem
 5. Rozliczenie otrzymanych środków

Podsumowanie

Kredyt Ekologiczny oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego to doskonała okazja dla przedsiębiorstw, które chcą inwestować w ekologiczne rozwiązania i poprawę efektywności energetycznej. Dzięki wsparciu finansowemu, firmy mogą realizować projekty przyczyniające się do ochrony środowiska, jednocześnie obniżając koszty operacyjne.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

.