Rozwój Małych Gospodarstw 2024
Do 120 000 zł dla Twojego gospodarstwa

Planowane rozpoczęcie naboru 25.07.2024

00 Dni
00 Godziny
00 Minuty
00 Sekundy

Czym jest wartość ekonomiczna?

Jest to wartość wyliczana na podstawie współczynników i tego co jest zgłoszone do tegorocznych dopłat bezpośrednich.
Współczynnik ten jest zależny od tego co uprawiasz na swoim polu, w jakim województwie znajduje się Twoje gospodarstwo
oraz jakie zwierzęta zgłaszasz do IRZ.

Jak sprawdzić wartość ekonomiczną?

Najprościej jest skorzystać z kalkulatora lub skontaktować się z naszym specjalistą celem wyliczenia wartości ekonomicznej

Na co możesz przeznaczyć środki?

Nowe maszyny i urządzenia związane  z Twoją bieżącą
lub przyszłą produkcją rolną

Inwestycje budowlane, budowę
oraz modernizację budynków gospodarczych i inwentarskich

Wyposażenie budynków gospodarczych i inwentarskich


Krótkie Łańcuchy Dostaw Dostaw mają na celu skrócenie drogi produktów rolnych, które trafiają z gospodarstwa do konsumenta końcowego. Dotyczy to zmniejszenia ilości pośredników przy sprzedaży produktów rolnych oraz promowania lokalnych producentów.

Pod pojęciem KŁD rozumiemy: Rolniczy Handel Detaliczny, sprzedaż bezpośrednią oraz dostawy bezpośrednie.

Ile muszę mieć punktów?

Minimalna ilość punktów, które trzeba zdobyć to 3.
Punkty na które nie mamy wpływu to punkty za tzw. strefy ONW
2 punkty –
ONW – co najmniej 50% powierzchni gruntów wchodzących w skład gospodarstwa znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ II – na te punkty nie mamy wpływu.
2 punkty – szkolenia, najprostsza opcja z której powinien skorzystać każdy.
1 punkt – Integrowana Produkcja Roślin – rekomendowana opcja na zdobycie brakującego punktu.
Informacje o IPR możesz sprawdzić klikając w przycisk poniżej.
4 punkty – ekologia – co najmniej 50% upraw przeznaczone na rolnictwo ekologiczne. Jest to wymóg, który musisz spełniać przy składaniu wniosku o płatność czyli po uzyskaniu pozytywnej decyzji.
3 punkty – grupy producenckie – udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy. Inwestycja powinna mieć związek z zakresem działalności będącej przedmiotem współpracy.

Sposoby udokumentowania przychodu

1. Faktura VAT lub Faktura RR – jeżeli sprzedajesz swoje produkty dokumentując to fakturami.
2. Umową kupna – sprzedaży z potwierdzeniem zapłaty przelewem - to bardzo ważne.
3. Ponadto rolnik ma możliwość sprzedaży swoich produktów bezpośrednio do klienta ostatecznego lub np. do sklepu. Taka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu do 100 000 zł rocznie. Jedynym obowiązkiem jest zgłoszenie KŁD i prowadzenie własnoręcznie przygotowywanej ewidencji sprzedaży.
Rodzajem sprzedaży tego typu jest sprzedaż na targach, ulicy bądź prowadzona we własnym gospodarstwie.

Wspieramy rozwój rolnictwa od 2017 roku!
Grupa Doradcza od 2017 roku aktywnie współpracuje z rolnikami, realizując różnorodne projekty związane z sektorem rolniczym. Nasze doświadczenie w pracy z tymi klientami zostało wypracowane poprzez udział w licznych inicjatywach obejmujących doradztwo, szkolenia oraz wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na rozwój gospodarstw rolnych.

Przykładowe referencje
Ponadto posiadamy 47 pozytywnych ocen w Google

Lub wypełnij formularz kontaktowy

.